Regulamin Portalu GdzieJemy.pl

I. Postanowienia Ogólne

1. Portal GdzieJemy.pl jest projektem naukowym, który nie ma na celu generowania zysku. Jego głównym celem jest udostępnianie opinii o restauracjach oraz zdjęć związanych z działalnością gastronomiczną.

2. Portal nie prowadzi działalności komercyjnej, a informacje zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny.

3. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Portalu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i akceptacji jego warunków.

4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na stronie, a także nie gwarantuje ich aktualności, pełności ani dokładności.

II. Rejestracja i Profil Użytkownika

1. Rejestracja na Portalu jest dobrowolna i umożliwia dostęp do dodatkowych funkcji, takich jak dodawanie opinii i zdjęć.

2. Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych osobowych i kontaktowych podczas procesu rejestracji.

3. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jeden aktywny Profil na Portalu. W przypadku wykrycia wielu profili, Administrator ma prawo do ich zablokowania.

4. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swoich danych logowania.

III. Dodawanie Treści

1. Użytkownicy mogą publikować opinie oraz zdjęcia, które są związane z działalnością restauracji.

2. Treści dodawane przez Użytkowników nie mogą naruszać praw osób trzecich, praw autorskich, być obraźliwe, dyskryminujące czy też w inny sposób niezgodne z prawem.

3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników, jednak zastrzega sobie prawo do ich moderacji, edycji lub usunięcia, jeśli naruszają one postanowienia Regulaminu lub prawo.

4. Użytkownik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za treści, które publikuje.

IV. Prawa Autorskie

1. Publikując treści na Portalu, Użytkownik oświadcza, że posiada do nich pełne prawa autorskie lub uzyskał stosowne zgody na ich wykorzystanie.

2. Przesyłając treści, Użytkownik udziela Portalowi niewyłącznej, bezterminowej licencji na ich wykorzystanie w ramach działalności Portalu.

V. Odpowiedzialność

1. Administrator Portalu dokłada wszelkich starań, by usługi świadczone były na wysokim poziomie, jednak nie odpowiada za działania Użytkowników, treści przez nich publikowane, ani za szkody wynikłe z korzystania z Portalu.

2. Portal nie nawiązał współpracy z żadną z restauracji prezentowanych na stronie i nie ponosi odpowiedzialności za ich działalność.

VI. Postanowienia Końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany wchodzą w życie z momentem ich opublikowania na stronie Portalu.

2. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Regulaminu, Użytkownicy mogą kontaktować się z Administratorem Portalu: kontakt@gdziejemy.pl


KONTAKT
OBSERWUJ NAS
Bądź na bieżąco z najlepszymi ofertami
dołącz do naszego newslettera.

Wszelkie prawa zastrzeżone © GdzieJemy.pl, 2024